1-årig kognitiv uddannelse - overbygning - INFOMØDE

1-årig kognitiv uddannelse

Psynaps tilbyder nu en 1-årig uddannelse, som er en overbygning til vores eksisterende 1-årige uddannelse. Uddannelsen kan dog også tages af andre, som har gennemgået kursus i den kognitive metode svarende til vores 1-årige uddannelse (se optagelseskriterier beskrevet nedenfor).

Denne overbygning har til formål at videreudvikle det niveau, som du allerede har opnået inden for brugen af den kognitive metode, så du kan blive mere sikker i din brug af metoden og tilføje nye redskaber.

Indhold og formål

Vores overbygning til den 1-årige uddannelse har 2 primære formål;

For det første at konsolidere de metoder og redskaber, som du allerede har kendskab til, så du når et niveau, hvor du flydende og frit kan skifte mellem metoder i samtaler og bruge metoderne kreativt i flere sammenhænge end tidligere. Vi sigter således efter, at du opnår større sikkerhed i redskaber som fx omstrukturering, sokratisk dialog, udformning af hjemmeopgaver til fokuspersonerne (her er tale om eksempler, det faktiske program vil tage højde for de tilmeldte deltageres behov). Vægtningen af denne del er ca 30% af uddannelsen.

For det andet sigter uddannelsen på dette niveau på at tilføje nye metoder og redskaber, som er særligt rettet mod specifikke problemstillinger eller diagnoser. Ligeledes at gennemgå viden om diagnoser, som ikke er gennemgået på den første 1-årige uddannelse. Nyindlæring af metoder og redskaber er ca 70% af uddannelsens indhold. Nye emner på uddannelsen er bl.a.:

  • Nye redskaber; visualiseringsøvelser, afspændingsmetoder, kædeanalyse, hypotestetestning, adfærdsaktivering, brug af metaforer i arbejdet og meget andet.
  • Brugen af den kognitive metode på andre områder end gennemgået på den grundlæggende kognitive uddannelse. På dette niveau udvider vi med viden om Borderline, skizofreni, PTSD, autisme og vredesproblematikker. Du lærer noget om disse diagnoser, og hvordan du kan bruge den kognitive metode i forhold til disse målgrupper af borgere.
  • Du får en introduktion til nogen af de nyere retninger inden for den kognitive familie som bl.a. compassionfokuseret terapi, metakognitiv terapi og schematerapi. Målet her er, at du får kendskab til metoderne og kan vælge enkeltteknikker ud, som er brugbare for dig i dit arbejde.

Form

Uddannelsen består af 12 undervisningsdage, som alle indeholder såvel teori som praktiske øvelser, og som afholdes fra kl. 9.00 til 15.30. Vi arbejder i undervisningen med forskellige typer øvelser, herunder parøvelser, rollespil, brug af videoklip mv., og her bruges både caseeksempler og eksempler fra din egen praksis som udgangspunkt.

Udover undervisningen er der 10 x 3 timers metodetræning/supervision, altså 30 timer i alt, hvor deltagerne sammen træner de tilegnede redskaber i forhold til deres egne cases, og dermed også får sat redskaberne i relation til deres eget arbejdsliv. Her vil der også være et supervisionsaspekt, så du går hjem med ideer eller nye perspektiver til det videre arbejde på din egen case. I metodetræningen skal hver deltager have en case med minimum 2 gange i forløbet og minimum 1 gang medbringe materiale fra en case i form af en lydoptagelse, video eller lignende.

Udover undervisning og metodetræning vil du også mellem mødegangene have hjemmeopgaver, som skal koble det du lærer til din egen praksis. Hjemmeopgaverne er altid i et overskueligt omfang og kan fx handle om at øve en bestemt teknik, læse noget teori eller repetere noget af det tillærte. Enkelte hjemmeopgaver skal afleveres som en forberedelse til den senere eksamen. Eksamen er valgfri, og man kan i løbet af uddannelsen vurdere, om man vil gå til eksamen eller ej. Vælger man at gå til eksamen vil man modtage både et eksamensbevis og et uddannelsesbevis, og vælger man ikke at gå til eksamen vil man modtage et uddannelsesbevis.

Eksamen består af, at du får udleveret en case, som du skal forholde dig teoretisk til og aflevere en opgave omkring. Efterfølgende vil der være en mundtlig prøve. Tilkøb af eksamen koster 1.500 kr.

Vi arbejder med en lille holdstørrelse. Derfor er der i både undervisning og metodetræning god plads til dine spørgsmål, konkrete sagseksempler og interesseområder. Vi vægter, at der skabes et godt og trygt miljø blandt deltagerne, hvor man kan øve de tillærte teknikker med hinanden i såvel rollespil som forumdiskussioner.

Målgruppe og optagelseskriterier

Uddannelsen henvender sig til alle, som til dagligt arbejder med mennesker, og som har brug for redskaber til at hjælpe disse til bedre trivsel og udvikling. Vores kursister er oftest pædagoger, lærere, socialrådgivere, mentorer, kontaktpersoner, sygeplejersker og andre inden for omsorgs- og uddannelsesfagene.

For at kunne deltage på uddannelsen skal du enten have gennemgået vores egen 1-årige uddannelse eller have deltaget på kurser eller uddannelse svarende til denne. Konkret skal du som minimum kunne:

  • Ubesværet lave en sagsformulering, herunder identificere skemaer, leveregler, kritiske situationer mv.
  • Være i stand til at bruge diamantmodellen til at undersøge en kritisk situation hos en fokusperson.
  • Have en del erfaring med at anvende kognitive metoder som eksponering, adfærdseksperimenter og lignende metoder.
  • Er du i tvivl er du altid velkommen til at ringe på tlf. 22 454719 for at få en snak om dit konkrete niveau, og om du vil kunne få udbytte af denne uddannelse.

Pris

Uddannelsesforløbet koster 29.000 Kr. Prisen inkluderer al forplejning og materialer, som udleveres ved kursusstart. Slides til undervisningsdage fremsendes til dig forud for de enkelte kursusdage, så du har mulighed for at printe dem, hvis du ønsker det.

Ønsker du at gå til eksamen koster dette 1.500 kr., som betales når du beslutter, om du vil gå til eksamen.

Datoer

Undervisning: 13/1, 14/1, 17/2, 19/3, 14/4 Alle dage fra kl. 9.00 til 15.30. 

Supervision/metodetræning: 23/1, 25/2, 25/3, 27/4, 10/6 (tidspunkt oplyses senere når holdstørrelsen kendes).

Datoer for 2. halvår vil blive lagt på hjemmesiden medio 2020.

 

Sidste tilmeldningsfrist: 18/09-2019

Se vores kalender her


<< Maj 2020 >>
Ma Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Bliv ringet op

Required
Required
Ja
Required
Ja
Required

(Læs vores privatlivspolitik)

Ja
Required
 

Nyhedsbrev

 

Jeg er mindst 16 år.
Jeg har læst og accepterer privatlivspolitikken.

(Læs vores privatlivspolitik)

Jeg forstår, at I vil bruge mine oplysninger til at sende mig Psynaps' nyhedsbrev.


Private

Voksne

Børn og unge

Gratis temaaftener

 

Erhverv

Lederuddannelse

Stresscoaching

Kurser og workshops

 

Offentlige

For jobcentre

Sagssupervision

Workshops

 

Psynaps Slagelse


Skovsøgade 3A 1.
4200 Slagelse
Tlf.: 61 42 47 19
CVR: 39638495

Privatlivspolitik for Psynaps.dk

 

Psynaps København 

 

Amagertorv 14B 

1160 København

Tlf.: 61 42 47 19
CVR: 39638495